Sexismorik gabeko gizarteak: indarkeria matxistaren prebentzioa eta detekzioa nerabeekin.

Nerabeekin lan egiten duten eta beren taldeetan genero-berdintasuna sustatu nahi duten hezkuntza-arloko profesionalei eta ikasleei zuzendutako ikastaroa, indarkeria matxistaren eragile diren bikote-harreman osasungaitzak ezartzea sustatzen duten genero-estereotipoak eta jokabide sexistak murriztuz.

Ikastaroaren edukiak

  • 1. modulua: genero-desberdintasuna: gizarteak garatzeko arazo globala. Sistema patriarkalaren indarraldian kokatutako desberdintasunaren egiturazko kausak aztertuko ditugu. Sistema horrek ez du mugarik, eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasun sozialei eusten die, femeninotasuna maskulinoaren mende jartzen duten botere-harremanei eutsiz. Berdintasuna eta ezberdintasuna teoria feministaren esparrutik jorratuko ditugu, funtsezko kontzeptu batzuk argituko ditugu eta errealitate bidegabe horren, genero-indarkeriaren arazoaren, adierazpen gogorrenaren aurrean kokatuko gara.
  • 2. modulua: maitasun erromantikoaren kultura eta harreman suntsitzaileen eraikuntza nerabezaroan. Maitasun erromantikoaren mitoak deskubrituko ditugu, eta nola maitasun-ideal hori betikotzeak zaildu egiten duen harreman osasuntsuak ezartzea eta abusuzko jokabide iraingarriak onartu, normalizatu eta justifikatzea. Nerabeen arrisku- eta kalteberatasun-faktore nagusiak identifikatuko ditugu, eta pertsonen arteko beste harreman-eredu batzuk bilatuko ditugu, hezkuntza afektibo-sexualean sakonduz, berdintasunezko harremanak sustatzeko.
  • 3. modulua: nerabeen indarkeria matxistaren kasuetan aurrea hartzeko eta esku hartzeko gakoak. Hezitzaileek nerabeen aurkako edozein indarkeria-mota erabiltzen den kasuetan esku hartzeko garatu behar dituzten trebetasunak identifikatuko ditugu, eta hezkuntza-eremuan esku hartzeko jarraitu behar ditugun jarraibideak aztertuko ditugu. Azkenik, hezkuntza-arloko profesionalentzat prestatutako jarduera-protokolo batzuk landuko ditugu, eta gazte-taldeetan estereotipo sexistak hausteko eta indarkeria matxista prebenitzeko zenbait metodologia, dinamika eta lan-esperientzia ezagutuko ditugu.

Alderdi metodologikoak

“Sexismorik gabeko gizarteak: indarkeria matxistaren prebentzioa eta detekzioa nerabeekin” ikastaroak hainbat eduki didaktiko irakurtzea eta aztertzea aurreikusten du, bai eta landu beharreko gaiei buruzko hausnarketa erraztuko duten bideoak eta materialak ikustea ere.
Aurreikusitako ebaluazio-mekanismoen artean, honako hauek daude: emandako edukiei buruzko galdetegi espezifikoak

egitea, hausnarketa eta analisi kritikoa eskatzen duten banakako eta/edo taldeko lanak egitea, material gehigarria irakurri eta/edo berrikusita, eta, azkenik, foroan parte-hartze aktiboa izatea.
Gainera, nahitaezko zein gomendatutako irakurketen proposamen bat ezarriko da, gogoeta eta iritzi-trukea sustatzeko.
Plataformak hainbat tresna izango ditu, ikasleen eta irakasleen arteko komunikazioa sustatzeko (txata, posta elektronikoa, foroa) eta ikastaroan landutako edukiei begira interesgarria izan daitekeen informazio gehigarria trukatzeko (wikia, iragarki-taula, agenda, etab.).

Ikastaroa gaztelaniaz izango da.

Ikastaroa egiaztatzea eta gainditzea

Ikastaroa amaitu ondoren, ebaluazio-jarduerak behar bezala gainditu dituzten ikasleek parte hartzearen eta ikastaroa gainditu izanaren ziurtagiria jasoko dute.
Aurreikusitako ebaluazio-mekanismoen artean, honako hauek daude: emandako edukiei buruzko galdetegi espezifikoak egitea, hausnarketa eta analisi kritikoa eskatzen duten banakako eta/edo taldeko lanak egitea, material gehigarria irakurri eta/edo berrikusita, eta, azkenik, foroan parte-hartze aktiboa izatea.

Modulu bakoitzeko foro-espazioan parte hartzea nahitaezkoa da (2 aldiz modulu bakoitzeko), eta konputatu egiten da, aprobetxamenduaren azken ziurtagiria eskuratzeko gutxienez% 75era iritsi behar duen prestakuntzaren guztizko betetze-maila ezartzeko.

Irakastorduak: modulu bakoitzaren batez besteko irakastorduak 20 ordu dira. Ikastaroak 60 ordu ditu guztira.

Aurreinskripzioa (Matrikula iraunkorra)

Izena emateko, ikasleek aurrez izena emateko inprimakia bete beharko dute. Gure erakundeak eskaera onartzen duenean, interesdunekin harremanetan jarriko gara, behin betiko izen-ematea formalizatzeko beharrezkoak diren xehetasunak (modalitateak eta matrikula ordaintzeko epea) jakinarazteko.

 

Data: matrikula iraunkorra.

Prezioa:

  • Ikasleak eta langabeak: 35,00€
  • Gainerakoak: 70,00€

Aurrez izena emateko formularioa

Inprimakira sartzea

Paypal-en bidez ordaintzea

Ikasleak eta langabeak:
Gainerakoak:

Erakunde laguntzaileak

Educación en valores para una convivencia social, económica y ambientalmente sostenible.

Ponte en contacto con nosotras