Hezkuntza-eremuan kultura-aniztasuna kudeatzea.

“Hezkuntza-eremuan kultura-aniztasuna kudeatzea”. On-line ikastaro bat da, irakasleei, hezitzaileei eta hezkuntza-arloko ikasleei zuzendutakoa. Berariazko prestakuntza jasotzen du, kulturen arteko harreman- eta bizikidetza-elementu nagusiak ezagutzeko eta gaitasun teoriko-praktikoak eskuratzeko, beharrezkoak baitira aniztasunaren kudeaketari ikasgelan eta hezkuntza-espazio ez-formaletan lantzeko.

Ikastaroaren edukiak

 • 1. modulua) Ikasgelan eta beste hezkuntza-espazio batzuetan aniztasuna kudeatzea: estrategiak eta gaitasunen garapena. Ikuspegi teoriko-praktikotik, aniztasunaren kulturarteko kudeaketa-ereduaren funtsezko hainbat alderdi eta kontzeptu landuko ditugu, eta, ondoren, hezitzailearen figurak garatu behar dituen lanbide-gaitasunak adierazi eta landuko ditugu.
 • 2. modulua) Ikastetxeetako kultura-aniztasuna planifikatzeko eta kudeatzeko prozesuak. Kultura-aniztasunaren kudeaketa ikastetxeko kudeaketa- eta plangintza-dokumentu nagusietan sartzea landuko dugu, eta Estatuko eta autonomia-erkidegoetako oinarrizko lege batzuetara hurbilduko gara, ikasleen desberdintasunen tratamendurako politika konpentsatzaileetan, faktore sozial, ekonomiko, kultural, geografiko, etniko eta abarretatik eratorritakoetan.
 • 3. modulua) Eskola-zeharkakotasuna eta -curriculuma. Zeharkakotasunaren kontzepziora hurbilduko gara; horren arabera, hezkuntza-sistemak ez du soilik balio ikasleak trebetasun kognitibo, tekniko edo instrumental jakin batzuk menderatzen prestatzeko eta trebatzeko, baita herritar kritikoak eta beren errealitate sozial eta kulturalarekin konprometituak prestatzeko ere, hau da, beren gizartearen, kulturaren eta munduaren kide aktibo eta arduradun gisa.
 • 4. modulua) Hezitzaileen kulturarteko gaikuntzen garapena. Hausnarketa egingo dugu hezitzaileek gizarte inklusiboaren eraikuntzan duten zereginari buruz eta protagonismoari buruz. Testuinguru multikultural berriak erantzukizun sozial berriak dakartza hezkuntzaren eremuan, eskolan espiritu tolerantea, errespetuzkoa eta bizikidetzakoa sustatzeko, aukera-berdintasunaren eta elkartasunaren printzipio demokratikoen esparruan. Trebetasun kognitibo, jarrerazko, etiko, metodologiko, emozional eta bitartekotza-trebetasun berriek protagonismoa hartzen dute irakaskuntzan.
 • 5. modulua) Kulturen arteko lanerako metodologia eta dinamika praktikoak haur eta lehen hezkuntzako taldeekin. Ikuspegi ludiko, parte-hartzaile eta aktiboa duten lan-metodologiak eta -dinamikak dira irakasleentzako tresnarik erakargarrienetako batzuk ikasgelan ikasleekin kultura-aniztasuna kudeatzeko orduan. Ezagutzaren kontzeptu-, prozedura- eta jarrera-eremuak landuko ditugu, bai eta kasu bakoitzean hobeto barneratzen laguntzen duten ikaskuntza-motak ere. Modulu honetan, haur eta lehen hezkuntzako hezitzaileei zuzendutako hainbat hezkuntza-dinamikaren berri emango da.
 • 6. modulua) Kulturen arteko lanerako metodologia eta dinamika praktikoak bigarren hezkuntzako taldeekin. Modulu honetan, aurreko moduluaren logika eta ikuspegi berarekin, bigarren hezkuntzako taldeekin kultura-aniztasunaren kudeaketa errazteko tresna didaktikoak aurkituko ditugu. Halaber, hainbat ikastetxetako eta jatorri geografikotako esperientzia arrakastatsuak eta eredugarriak ikusiko ditugu, prestakuntza hori aberasteko eta gure ohiko pentsamendu-parametroetatik ateratzeko.

Alderdi metodologikoak

“Hezkuntza-eremuan kultura-aniztasuna kudeatzea” ikastaroak hainbat eduki didaktiko irakurtzea eta aztertzea aurreikusten du, bai eta landu beharreko gaiei buruzko gogoeta erraztuko duten bideoak eta materialak ikustea ere.

Aurreikusitako ebaluazio-mekanismoen artean, honako hauek daude: emandako edukiei buruzko galdetegi espezifikoak egitea, hausnarketa eta analisi kritikoa eskatzen duten banakako eta/edo taldeko lanak egitea, material gehigarria irakurri eta/edo berrikusita, eta, azkenik, foroan parte-hartze aktiboa izatea.

Gainera, nahitaezko zein gomendatutako irakurketen proposamen bat ezarriko da, gogoeta eta iritzi-trukea sustatzeko.

Plataformak hainbat tresna izango ditu, ikasleen eta irakasleen arteko komunikazioa sustatzeko (txata, posta elektronikoa, foroa) eta ikastaroan landutako edukiei begira interesgarria izan daitekeen informazio gehigarria trukatzeko (wikia, iragarki-taula, agenda, etab.).

Ikastaroa gaztelaniaz izango da.

Ikastaroa egiaztatzea eta gainditzea

Ikastaroa amaitu ondoren, ebaluazio-jarduerak behar bezala gainditu dituzten ikasleek parte hartzearen eta ikastaroa gainditu izanaren ziurtagiria jasoko dute.

Aurreikusitako ebaluazio-mekanismoen artean, honako hauek daude: emandako edukiei buruzko galdetegi espezifikoak egitea, hausnarketa eta analisi kritikoa eskatzen duten banakako eta/edo taldeko lanak egitea, material gehigarria irakurri eta/edo berrikusita, eta, azkenik, foroan parte-hartze aktiboa izatea.

Modulu bakoitzeko foro-espazioan parte hartzea nahitaezkoa da (2 aldiz modulu bakoitzeko), eta konputatu egiten da, aprobetxamenduaren azken ziurtagiria eskuratzeko gutxienez% 75era iritsi behar duen prestakuntzaren guztizko betetze-maila ezartzeko.

Irakastorduak: modulu bakoitzaren batez besteko irakastorduak 20 ordu dira. Ikastaroak 120 ordu ditu guztira.

Aurreinskripzioa (Matrikula iraunkorra)

Izena emateko, ikasleek aurrez izena emateko inprimakia bete beharko dute. Gure erakundeak eskaera onartzen duenean, interesdunekin harremanetan jarriko gara, behin betiko izen-ematea formalizatzeko beharrezkoak diren xehetasunak (modalitateak eta matrikula ordaintzeko epea) jakinarazteko.

Data: matrikula iraunkorra.

Prezioa:

 • Ikasleak eta langabeak: 48 € ikastaro osoa
  • 30€ Bloke teorikoa edo bloke praktikoa
 • Gainerakoak: 96€ Ikastaro osoa
 • 60€ Bloke teorikoa edo bloke praktikoa

Formulario de preinscripción

Inprimakira sartzea

Pago por Paypal

Ikasleak: Osoa
Ikasleak: 3 modulu
Gainerakoak: Osoa
Gainerakoak: 3 modulu

Erakunde laguntzaileak

Educación en valores para una convivencia social, económica y ambientalmente sostenible.

Ponte en contacto con nosotras