Memoriak

Praktika onak

Gardentasuna

Matizentzat gardentasuna eta kontuak ematea haren kudeaketaren funtsezko bi printzipio dira. Egunetik egunera eraginkorragoa eta efizienteagoa izaten, kudeaketa hobetzen eta inpaktua handitzen, gardena izaten eta sustatzen dituen balioekin eta gizarteari kontuak ematearekin konprometitzen ahalegintzen den erakundea gara. Horretarako, honako hauek hartzen ditugu kontuan:

  • Espainiako Garapenerako GKEen Koordinakundeak bultzatzen dituen gardentasun-adierazleak.
  • Lealtad Fundazioak GKEen Gardentasun eta Praktika Onen Printzipioak.
  • Aldizka argitaratzen dugu gure urteko memoria.

Gure bazkideei kontuak ematea

Gure bazkideek zentzua ematen diote erakundeari. Urtero, Matizeko Zuzendaritza Batzordeak bazkideen Bilera Nagusian aurkezten ditu gure jardueren eraginaren memoria eta azken ekitaldiko kontuak, onar ditzaten.

Aldizka, urte bakoitzerako aurreikusitako lan-planen eta aurrekontuen berri ematen du. Bazkideek gure lana eratzen eta taxutzen laguntzen digute, betiere gure plan estrategikoaren arabera. Bileren arteko aldietan, bazkideek eskubidea dute Zuzendaritza Batzordeak hartzen dituen erabakiak ezagutzeko.

Bazkide guztiek, gainera, memoria bat jasotzen dute urtero, gure lanaren emaitza garrantzitsuenekin eta ekitaldiko kontuen laburpen batekin.

Matizen, gure Zuzendaritza Batzordeak diseinatu eta onartutako barne-arau eta -prozedurak ditugu, gure jardueren kudeaketa egokia bermatzeko, bai eta elkartearen jarduera orokorraren plangintza-, jarraipen- eta ebaluazio-sistema bat ere, bai eta gure ekintzen kalitaterik onena bermatzeko gauzatzen ditugun proiektu guztiena ere, eraginkortasunari eta efikaziari dagokienez.

MEMORIAK
Educación en valores para una convivencia social, económica y ambientalmente sostenible.

Ponte en contacto con nosotras