Formazioa

On-line ikastaroak

Gehiago ikusi

Aurrez aurreko jarduerak

Gehiago ikusi
On-line ikastaroak

Eskuragarri dauden ikastaroak

Haur eta nerabeekin lan egiten duten eta aniztasunarekiko errespetua sustatu eta beren taldeetan sexu-hezkuntza integrala sartu nahi duten hezkuntza-arloko profesionalei zuzendutako ikastaroa, ikasgeletan homofobia, bifobia edo transfobia eta jokabide sexistak murriztuz.

Globalizazioaren eta aniztasunaren kudeaketaren arloko prestakuntza espezifikoa jasotzen du, ezagutza teoriko-praktikoak eta gaitasun sozialak eskuratzeko, gure gizarteen egungo testuinguru globalizatu eta multikulturalera egokituta.

Ikastaro honek berariazko prestakuntza eskaintzen du, lan-arloko kulturen arteko harreman- eta bizikidetza-elementu nagusiak ezagutzeko eta lanbide- eta enpresa-eremuetan aniztasunaren kudeaketaren alderdi praktikoak lantzeko gaitasunak eskuratzeko.

Osasun-sektoreko profesionalentzat eta osasun-arloko ikasleentzat. Berariazko prestakuntza jasotzen du, kulturen arteko harreman- eta bizikidetza-elementu nagusiak ezagutzeko eta osasunaren esparruan kultura-aniztasunaren kudeaketaren alderdi praktikoak lantzeko beharrezkoak diren gaitasunak eskuratzeko.

``Hezkuntza-eremuan kultura-aniztasuna kudeatzea``. On-line ikastaro bat da, irakasleei, hezitzaileei eta hezkuntza-arloko ikasleei zuzendutakoa. Berariazko prestakuntza jasotzen du, kulturen arteko harreman- eta bizikidetza-elementu nagusiak ezagutzeko eta gaitasun teoriko-praktikoak eskuratzeko, beharrezkoak baitira aniztasunaren kudeaketari ikasgelan eta hezkuntza-espazio ez-formaletan lantzeko

Nerabeekin lan egiten duten eta beren taldeetan genero-berdintasuna sustatu nahi duten hezkuntza-arloko profesionalei eta ikasleei zuzendutako ikastaroa, indarkeria matxistaren eragile diren bikote-harreman osasungaitzak ezartzea sustatzen duten genero-estereotipoak eta jokabide sexistak murriztuz.

Online ikastaro bat da, hezkuntza-eremu formaleko eta ez-formaleko profesionalei bereziki zuzendua: irakasleak eta ikastetxeetako langile espezializatuak, bai eta aisialdiko eta denbora libreko eta beste espazio batzuetakoak ere, hala nola aisialdiko begiraleak, gizarte-hezitzaileak eta nerabeen eta gazteen taldeen hezkuntzan eta dinamizazioan inplikatutako profilak.

Educación en valores para una convivencia social, económica y ambientalmente sostenible.

Ponte en contacto con nosotras