Asociación Matiz

Balioetan hezkuntzan Hezitzailea

Matiz Elkarteak langile hezitzailea gehitu behar du formakuntzak eskaintzeko genero ekitatean, gatazken kudeaketa positiboan, giza-eskubideak eta kulturartekotasunean.

Lanpostuaren funtzioak:

 • Material didaktikoak eta eduki tematikoak diseinatu eta garatu generoari, kulturartekotasunari, gatazken kudeaketari, GIH-i eta giza-eskubideei buruz.
 • Formakuntza tailerren, hitzaldien eta formakuntza jardueren bideratzailea generoan, kulturartekotasunean, gatazken kudeaketan, GIH-etan eta giza-eskubideetan adin guztietako kolektiboentzat.

Ezinbesteko eskakizunak:

 • Pedagogia, Gizarte Langintza, Psiko-Pedagogia, Gizarte Hezkuntzan edo antzeko jakintzagaietan Lizentziaduna edota Posgraduduna.
 • 3 eta 5 urte bitarteko esperientzia hezitzaile eta bideratzaile gisa formakuntza tailer praktikoetan (frogagarri).
 • EUSKARAZ lan egiteko gaitasuna: hitzaldiak, formakuntza programak eta tailerrak euskaraz eman, frogagarria. (ESKAKIZUN HORI BETETZEN EZ DUTENEK MESEDEZ EZ DAITEZELA KONTAKTUAN JARRI)
 • Osagarrizko formakuntza generoan, gatazka kudeaketan, giza-eskubideetan eta kulturartekotasunean.
 • Jendetasuna eta lan egiteko gaitasuna kolektibo ezberdinekin: umeak, nerabeak eta gazteak, eta helduak.
 • Tresna ofimatikoen, sare sozialen eta Interneten erabilera aurreratua
 • Ordutegi prestasuna jarduerak egiteko.

Aintzat hartuko da:

 • Ezaguera altuak ingelesean.
 • Ezagutza eta esperientzia hezigarria “”trebetasun sozialetan”.
 • Gida- baimena eta kotxea.

Lanpostuaren kokalekua: Bilbo, beste udalerrietarako desplazamenduekin.

Baldintzak: 

 • 20 ordu astero kontratua Bizkaiko Gizarte Esku-Hartze Hitzarmenaren edo Merkataritza hitzarmena eskaturiko formakuntzaren arabera.
 • Lan finkoa jarraipenerako aukerarekin.
 • Soldata erakundearen baremoaren arabera.
 • Lan ordutegi malgua: formakuntza behar ezberdinei doitua.

Pertsona interesdunak bere curriculum eta aurkezpen eskutitza info@asociacionmatiz.org helbidera bidali dezakete “Hezitzaile profila” gaiarekin.

Educación en valores para una convivencia social, económica y ambientalmente sostenible.

Ponte en contacto con nosotras