Organigrama

Matiz elkartearen egitura oso soila da. Lan egiteko bi arlo nagusi daude, Matiz elkarteko zuzendaritza nagusian: alde batetik, ikerketa-arloa eta hezkuntzako proiektuak deitutakoa, eta, bestetik, ikerketa-arloa eta proiektu sozialak izenekoa.

Ikusten denez, ikerketa da lanaren muinetako bat eta erakundearen funtsa, eta, gehienbat, oinarrizko bi arlo nagusi hauetan garatu nahi da: hezkuntza-arloan eta arlo sozialean.

Boluntarioen arloa zeharka aritzen da, aurreko arloen artean, eta laguntza ematen du, egiten diren proiektuak eta programak betearazteko.