Ekintza Nagusiak

icono-ok2Hainbat kolektibori zuzendutako hezkuntza-arloko proiektuak eta ekimenak diseinatzea eta abiaraztea, hezkuntza formalean, ez-formalean eta informalean.

icono-ok2Jendarteko errealitatea aztertzeko eta ikertzeko proiektuak diseinatzea eta betearaztea.

icono-ok2Material didaktikoak, azterketa monografikoak eta interes pedagogikoko argitalpenak prestatzea, balioetan oinarritutako hezkuntzaren alderdiak ezagutzera emateko eta horri buruzko prestakuntza errazteko.

icono-ok2Onura jasoko duten taldeei egokitutako hezkuntza-plamak diseinatzeko eta abiarazteko prestakuntza-arloan dauden beharrak antzematea.

icono-ok2Hezkuntza-arloko profesionalen espezializazioa eta balioetan oinarritutako hezkuntzako prestatzaileen trebakuntza sustatzea.

icono-ok2Balioetan oinarritutako hezkuntzaren esparruari lotuta, sentsibilizatzeko eta eragin politikoa izateko ekintzak, kanpainak, lobbinga eta salaketak diseinatzea eta abiaraztea.

icono-ok2Sareko lana bultzatzea eta elkarlanean aritzea garapen iraunkorraren esparruan antzeko sentsibilitatea duten erakundeekin.

icono-ok2Gure jardute-eremuaren barruan, erakunde publikoei eta pribatuei aholkularitza eta prestakuntza ematea.